2019. november 18. hétfő

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

54. Karitász egyperces

2019.11.06.

Mennyi mindent tanulhatunk egymástól, akár a gyermekeinktől! Elsősorban a teljes önátadást, a teljes bizalmat, a tántoríthatatlan hitet, a szeretet győzelmében való rendíthetetlen bizonyosságot... tovább

53. Karitász egyperces

2019.11.01.

Mindenszentekkel közösségben tovább

52. Karitász egyperces

2019.10.26.

Szent asszonyok és férfiak tovább

51. Karitász egyperces

2019.10.17.

Szent asszonyokat ünneplünk tovább

50. Karitász egyperces

2019.10.14.

Ennek és csak ennek van értelme, hiszen minden elmúlik, csak a Szeretet és a művei nem... tovább

49. Karitász egyperces

2019.10.07.

Tekintsük magunkat a Gondviselő Isten szolgálatában álló földi „őrangyaloknak”, minden tevékenységünk, munkánk, imádságunk irányuljon az emberi nem megváltásának előre mozdítására! tovább

47. Karitász egyperces

2019.10.01.

Jézus mindenkinek felkínálja az Ő és a Szent Lelke kegyelmét, de a mi feladatunk, hogy segítsük embertársainkat ahhoz, hogy azt el tudják fogadni. Nem mi adjuk a kegyelmet, nem mi vagyunk a szeretet és a megváltás forrása, de hordozói, az átadói azonban lehetünk és karitászosként vállalt kötelességünk is. tovább

Tökéletes nap - A 48. "egyperces" az Esztergom-Bajóti Karitászrégió 25. évfordulós ünnepsége kapcsán

2019.10.01.

Nemhogy ketten-hárman, hanem többszázan gyűltünk össze az Úr nevében Mohos Gábor püspök atyával, több mint 10 atyával, diakónusokkal, a régióba tartozó néhány polgármesterrel, világi vezetőkkel és LEGFŐKÉPP KARITÁSZ ÖNKÉNTESEKKEL, MUNKATÁRSAKKAL. tovább

46. Karitász egyperces

2019.09.16.

„Kereszt, üdvöz légy, szent remény! / A győzelemnek ünnepén, / növeld a jók kegyelmeit, / és oldd a bűnös vétkeit.” (a mai nap zsolozsma himnusza) tovább

45. Karitász egyperces

2019.09.05.

„A mi társaságunkban mindenestül oda kell adni magunkat Istennek..Ezt úgy akarják elérni, hogy… …egész életüket teljesen a szegények legszegényebbjeinek szentelik. Úgy gondolják, nem lehetnek eléggé hálásak Istennek azért, hogy megadta nekik azt a gyönyörű hivatást..(Malcolm Muggeridge: Valami nagyon szépet Istenért című könyvéből) tovább

44. Karitász egyperces

2019.09.02.

Dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek atya megáldotta a Boldog Ceferino Roma Misszió templomát és új otthonát, valamint a vele szomszédos Karitász Házat, az Esztergom-Bajóti Karitász Régió épületét. Az áldás kőtemplomnak, kőépületnek annyiban szól, amennyiben a benne szolgáló személyekre vonatkozik, azaz ránk... tovább

43. Karitász egyperces

2019.08.27.

A mottó ugyan nem csak nekünk, karitászosoknak szól, hanem minden kereszténynek, mégis külön figyelmet érdemel a mi önkéntes hivatásunk tekintetében az, hogy munkánk, szolgálatunk során az élet és a szeretet ízét, zamatát éreztessük meg mindazokkal, akikkel karitászmunkánkban találkozunk. tovább

Országúti Tábor

2019.08.21.

Szeretettel adjuk közre az Országúti Ferences Templom karitászmunkatársainak beszámolóját ezévi, 112 résztvevővel indított táborukról tovább

42. Karitász egyperces

2019.08.19.

A Boldogságos Szűz Mária mennybevételét ünnepeljük augusztus 15-én, ez a nap egyben Szent István királyunk égi születésnapja, ennek a napnak előestéjén ajánlotta fel a szent király országunkat utolsó reményeként. tovább

41. Karitász egyperces

2019.08.12.

Minden, amit az Úr Jézus nevében teszünk, annál hatékonyabb és gyümölcsözőbb, mennél inkább együtt végezzük az Úrral, mennél inkább „Őáltala, Ővele és Őbenne” cselekszünk és az Ő Atyjában „élünk, mozgunk és vagyunk” tovább

© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198