2020. július 4. szombat

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

49. Karitász egyperces

Tekintsük magunkat a Gondviselő Isten szolgálatában álló földi „őrangyaloknak”, minden tevékenységünk, munkánk, imádságunk irányuljon az emberi nem megváltásának előre mozdítására!

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Október 2-án ünnepeljük azokat a szellemi lényeket, akik segítenek minket személyesen, egyesével az üdvösségre és annak a földi vetületére, a boldogságra. Az üdvösség a lelki tökéletesség, a célba érkezés, az Istennel való teljes egység és boldogság örökkévaló állapota a feltámadásban.

Isten úgy látta jónak, ha külön őrzőangyalokat rendel számunkra, így is segítve minket a gonosz lelkekkel szembeni harcban. Óriási kozmikus harc dúl ugyanis értünk. Felfoghatatlan titok ez, amit majd csak akkor értünk meg, ha célba érkezünk. A hit, az Istenbe vetett bizalom azonban átsegít minket a zarándokvölgyön, ahol nem nélkülözhetjük a természetfeletti segítséget. Természetfeletti harcban, a természetfeletti létünkért csak földi eszközökkel semmire sem mennénk, bizonyosan elvesznénk (ezt Jézus maga is többször kinyilatkoztatta). Balgák lennénk, ha nem kérnénk, nem akarnánk és nem fogadnánk el ezt a segítséget, mely olykor a lelkiismeretünkön keresztül a jó sugallatokon, máskor pedig észrevétlenül nyilvánul meg. Adjunk hálát Istennek az őrangyalainkért és köszönjük meg nekik szolgálatukat miértünk!

Megosztott emberi, lelki és testi létünkben tehát őrangyalaink, védőszentjeink és általában a szentek közbenjárása elengedhetetlen, de a testi, anyagi világ és ezen belül a mi célba érésünkhöz a földi segítségre is szükségünk van. A karitász tevékenységünk éppen ezt a földi segítséget jelenti testvéreink, felebarátaink számára. Így lesz teljes Isten műve, hiszen az Ő akarata az, hogy mindenki boldog legyen és elérje a végső boldogság állapotát is. A megosztott emberi élet pedig igényli azt, hogy segítsük egymást, erre tanított minket maga az Úr is, Aki folyton munkálkodott az ember üdvösségén.

Tekintsük tehát magunkat a Gondviselő Isten szolgálatában álló földi „őrangyaloknak”, minden tevékenységünk, munkánk, imádságunk irányuljon az emberi nem megváltásának előre mozdítására! Boldogok lehetünk, hogy Isten ilyen magasztos hivatást adott nekünk, szolgáljuk Őt tehát a hűségben, igazságban, tüzes lelkülettel, bátran mindvégig!

Hirdetések:

·         Karitász Lelkiségi Hittan következő alkalma október 7-én hétfőn (lásd melléklet).

·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban október 16-án szerdán 10.50 órakor kezdődik.

·         A november 9-i lelkinapra lehet már jelentkezni a karitász csoportok vezetőinél.

 

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

 

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198